Общи принципи на лечение на синдрома на раздразнено черво(IBS)

Внимание! Назначаването и провеждането на лечение се извършва само от лекар!

Първата стъпка е поставяне на ранна позитивна диагноза и изключване на алармиращи симптоми.

Общите принципи на лечение при синдрома на раздразнено черво(IBS) включват:

  • Подробно информиране на пациента за хроничния характер на заболяването
  • Адресиране на факторите влияещи върху оплакванията и начина на живот

Общи принципи на лечение

Често пациентите се страхуват, че оплакванията им може да се дължат на тежко заболяване като например рак на дебелото черво.

След поставяне на диагнозата IBS, лекарят трябва внимателно да обясни, че заболяването е много често, не е животозастрашаващо и не води до повишен риск от развитие на туморни и възпалителни заболявания. Също така лечението, ако е необходимо, се провежда в извънболнични условия – не се налага постъпване в болница за IBS.

Важно е изграждането на доверие между лекаря и пациента. Често пациентите се чувстват неразбрани, когато оплакванията им се пренебрегват или остават недооценени.

Протичането на синдрома на раздразнено черво може да бъде твърде различно.

Част от пациентите имат подобрение дори само след разговор с лекар и уверение, че няма опасност за живота им. Други се научават да контролират и да живеят с леките симптоми.

Все пак значителен брой засегнати лица се нуждаят от индивидуализирано лечение насочено към водещото оплакване- коремна болка, запек, диария или подуване на корема. Може да се наложи използване на комбинация от методи при наличие на множествени оплаквания.

Пациентското обучение трябва да включва съвети за диета, физическа активност и начин на живот. Промените в начина на живот се състоят в редовно хранене и сън, умерена физическа активност, избягване на психоемоционален стрес, осигуряване на достатъчно време сутрин за дефекация, избягване работата на смени, участие в групи за взаимопомощ и др.

Вижте още → Диета при IBS