Гастроколичен рефлекс и раздразнено черво

Гастроколичен рефлекс и значението му при синдром на раздразнено черво (IBS)

Гастроколичният рефлекс(gaster- стомах, colon- дебело черво) е нормален физиологичен рефлекс, който контролира мотилитета (перисталтиката, движението) на стомашно-чревния тракт.

Изявява се с повишена перисталтика на дебелото черво в отговор на разтягане на стомашната стена след прием на храна.

Функцията на този рефлекс е да изпразни дебелото черво и да го подготви за приемане на остатъците от новото хранене.

гастроколичен рефлекс при раздразнено черво

Гастроколичен рефлекс – ГКР
Наличието на храна в стомаха води до засилена перисталтика на дебелото черво

При пациенти с раздразнено черво(IBS), гастроколичният рефлекс може да е прекалено силно изявен поради повишена чувствителност на червата към стимули(висцерална хиперсензитивност).

Тези пациенти съобщават, че оплакванията им започват скоро след хранане, обикновено след закуска. Този факт се обяснява с механизма на гастроколичния рефлекс, който е силен стимул за изхождане. При силно изявен рефлекс се стига до спешна нужда от посещение на тоалетна.

Повишената активност на дебелото черво започва 20-30 минути след хранене и може да продължи до 3 часа след това.

Приемът на кофеин(кафе) може да засили гастроколичния рефлекс и оплакванията при IBS.

Практическо значение на гастроколичния рефлекс при синдром на раздразнено черво

Разбирането на механизма на гастроколичния рефлекс има практическо значение, формулирано в следните съвети:

  • Препоръчва се закуска скоро след ставане от сън
  • Осигуряване на достатъчен интервал от време (поне 20-30мин) между закуската и напускането на дома
  • Избягване на бързото хранене “на крак” и заминаване за работа/училище
  • Опит за ограничаване на сутрешното кафе