Д-р Стефан Митев провежда онлайн консултации чрез платформата Healee: www.healee.com/bg/417979