Политика за поверителност

Този уебсайт www.chervobg.com (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “Абнекс” ЕООД (Абнекс). Ние разбираме, че като посетител на Уебсайта, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

В случай, че сте избрали да се свържете с нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail, Skype и др. Събраната информация се обработва от „Абнекс“ ЕООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно Абнекс не носи отговорност за нея.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате:

  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “Абнекс” ЕООД;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас чрез тази страница.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

  • Форма за контакт
  • Онлайн чат
  • Email

Предоставеният от Вас Email се използва за следните цели:

  • за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;
  • за абониране и идентификация при провеждане на онлайн кампании;

ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИ”

Трети страни могат да записват и четат бисквитки (кукита, cookies) на Вашия браузър, за да събират информация.

Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове.

За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, моля забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра.

Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:
http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка