Немедикаментозно лечение при синдром на раздразнено дебело черво (IBS)

Внимание! Назначаването и провеждането на лечение се извършва само от лекар!

Немедикаментозно лечение при раздразнено черво

В повечето случаи, оплакванията на пациентите се влияят от стрес, емоции и чувството за тревожност. Стресови и напрегнати ситуации провокират или изострят симптомите- коремна болка и/или диария. Може да се стигне до спешна нужда за посещаване на тоалетна.

Различни немедикаментозни подходи имат благоприятен ефект при пациенти с тежки форми на IBS – със или без придружаващи извънчревни симптоми.

Този вид лечение е насочен към постигане на релаксация. Това може да е напълно достатъчно за контролиране на оплакванията и постигане на видимо подобрение.

IBS е функционално гастроентерологично заболяване. Това не е психиатрично заболяване!

Немедикаментозните похвати за лечение на раздразнено черво включват:

  • Хипнотерапия
  • Когнитивна поведенческа терапия
  • Биофиидбек терапия

Основният проблем при този вид лечение е ограниченият достъп до него и недостатъчната мотивация на пациентите за постигане на реални резултати.

Съществуват клинични проучвания доказващи ефективността на немедикаментозните методи при тежки форми на заболяването. Хипнотерапията има допълнително предимство- възможност за обучение на пациента за самостоятелно прилагане на метода, без допълнителни разходи.

Немедикаментозното лечение при раздразнено дебело черво често е ефективно при пациенти неповлияващи се от други подходи.

Лекарят трябва внимателно да обясни, че релаксацията повлиява функциите на автномната  нервна система. Овладяването на стреса чрез изброените подходи води до контрол на оплакванията при тежки форми на IBS като това е научно обосновано и доказано.

Мотивацията на пациента е от ключово значение при този подход.

Консултирайте се с лекар относно възможностите за немедикаментозно лечение.

Вижте още → Медицинска консултация