Новини от европейски конгрес по неврогастроентерология

Между 16 и 18 март 2017г, в румънският град Яш се проведе конгрес по неврогастроентерология.

Основни акценти на събитието бяха обсъждане на новостите в диагнозата и лечението на синдрома на раздразненото дебело черво (СРДЧ) и запознаване на участниците с новата версия на римските критерии (Rome IV criteria).

Конгресът съвпадна със среща на румънското дружество по неврогастроентерология, което е едно от водещите в Европа.

Най-известните представители на румънското дружество са професорите Дан Думитрашку и Василе Друг, благодарение на които по време на конгреса имаше и българско участие.

Бяха поканени лекари от различни държави (Белгия, Германия, Сърбия, Швейцария, Русия, Полша, Хърватия, Македония, Беларус и България) като отбелязване заслужава професор Дъглас Дросман от САЩ. Това е човекът, който е началник на дружеството, определящо Римските критерии, по които се поставя диагнозата на функционалните стомашно-чревни заболявания, към които спада и СРДЧ.

Професор Дросман и неговият екип са направили нова версия на Римските критерии, т.нар. версия 4 (Romve IV crieria, 2016). По-старата версия 3 беше от 2006г. За десет години са натрупани много нови данни за диагнозата и лечението на функционалните заболявания.

Натрупаната нова информация е обобщена и систематизирана в четвъртата версия на Римските критерии.

доктор Стефан Митев по време на конгресБългарското участие в конгреса се състоеше в презентация на д-р Стефан Митев на тема: “Българският опит в лечението на функционални чревни заболявания през последните години”.

За съжаление, България беше единствената страна от участвалите в конгреса, в която няма епидемиологични данни за честотата на тези заболявания в общата популация. Нямаме данни и за ефективността на лечението при различните му форми, както и при пациенти с различна тежест на заболяването.

Представителите на всички други страни споделиха, че участват в специални медицински групи, които се занимават изключително с диагнозата и лечението на функционални гастроинтестинални заболявания.

Участниците в конгреса имаха възможност да разгледат и да закупят учебниците, описващи новите Римски критерии. Тези учебници съдържат най-точната информация и алгоритъм на лечение на синдрома на раздразненото дебело черво.

Очаквайте нов клип с повече информация за промените в четвъртата версия на Римските критерии.