Диагноза и лечение на раздразнено черво

Страдате ли от …

 • Епизоди на необяснима коремна болка
 • Диария, запек или редуването им
 • Спешни, мъчителни позиви за изхождане
 • Подуване на корема, често отделяне на газове
 • Влошаване на оплакванията в стресови ситуации?

Ако дълго време живеете с някое от тези оплаквания, без ясна причина за това, то …

Вие може да имате синдром на раздразненото черво (IBS).

симптоми на раздразнено черво - коремна болка и дискомфортСиндромът на раздразнено черво (на англ. Irritable Bowel Syndrome – IBS) е много често заболяване.
Всъщност това е най-честото чревно заболяване.
То влошава ежедневието на милиони хора по света.
За съжаление често остава неразпознато, което обрича болните на постоянно страдание.

Тук ще научите всичко необходимо за диагноза и лечение на раздразнено черво.

Синдромът на раздразнено дебело черво е многолико заболяване. Протича по твърде различен начин при отделните пациенти. То имитира други болести, което затруднява поставянето на точна и навременна диагноза.

В този сайт ще намерите подробна информация за дразнимо дебело черво, включваща:

 • Определение за раздразнено червосхема на раздразнено дебело черво
 • Причини за възникване
 • Клинични симптоми
 • Начин за постяване на точна диагноза
 • Форми на заболяването
 • Списък на имитиращи заболявания
 • Принципи на успешно лечение
 • Медицинска консултация

 Нека Ви разкажа кратка история …

Помня отлично първия си пациент с дразнимо дебело черво. Той беше видимо притеснен 22-годишен студент. Да го наречем Иван, защото всеки може да бъде на негово място.

Той сподели, че “откакто се помни” страда от постоянен запек. Водещият проблем обаче беше друг. Неохотно той обясни, че често има епизоди на остра коремна болка – понякога толкова силна и спешна, че трябва да “тича към най-близката тоалетна”.

Тези болкови епизоди  може да се появят по всяко време. Това довежда до  “постоянно съобразяване с оплакванията” и нарушен комфорт на живот.
Освен това той бе забелязал, че оплакванията са по-чести в стресови ситуации – по време на сесия, преди изпит, при проблеми в работата и семейството.

Пациентът беше недоволен. Въпреки многобройните консултации с различни лекари, проблемът оставаше неразрешен. Чувстваше се неразбран. Имаше усещането, че лекарите пренебрегват заболяването казвайки, че “е здрав и нищо му няма”.

Въпреки опитите с различни лекарства, пациентът не намираше подобрение.

Обясних, че IBS не е животозастрашаващо заболяване. Наличието му не повишава риска за други заболявания като рак на дебелото черво и възпалителни заболявания.

Въпреки моето уверение, пациентът беше неспокоен и тъжен. Той разказа за ежедневния дискомфорт и ограничения, за липсата на спокойствие и сигурност.

Тогава осъзнах, че синдромът на раздразненото черво е сериозен, недооценен проблем

По какви други начини може да протича заболяването?

Разказаната по-горе история е само един от възможните начини на протичане. При отделните пациенти съществуват индивидуални особености, които може да са твърде разнообразни.

Докато при едни раздразненото черво протича главно със запек, при други диарията е водещ проблем. И въпреки това тези хора имат едно и също заболяване.

Как е възможно това?
Раздразненото черво е функционално заболяване с хетерогенен характер. Повишената чувствителност на червата към външни стимули се изявява по различен начин.
Някои от другите възможни варианти са:

 • Пациент с необясними ежедневни коремни болки, нормални лабораторни и ендоскопски изследвания, с кашави и неоформени изпражнения след настъпване на болката
 • Пациент с чести воднисти изхождания (над 3 пъти дневно) след нахранване, изхождането частично облекчава съпътстващия коремен дискомфорт.
 • Пациент с продължителен и мъчителен запек (интервал между спонтанните изхождания над 5 дни), преодоляващ се само чрез употреба на лаксативи, страх от наличие на рак на червата
 • Пациент с постоянно подуване на корема, прогресиращо в хода на деня с максимум в късния следобед, дискомфорт поради подутия корем и трудно отделяне на газове

Всеки от горните варианти е напълно възможен и много чест.

За съжаление пациентите често получават други погрешни диагнози и биват информирани, че “лечение не съществува” (а това далеч не е така).
Непознаването на точните критерии за диагноза на раздразнено черво води до поставяне на погрешен етикет – хроничен колит, неспецифичен колит, “нервен стомах”, дори понякога гастрит.
Ако имате някоя от тези диагнози, то е напълно възможно всъщност да имате раздразнено черво.

Грешната диагноза води до неправилно и безрезултатно лечение.


След като научих всичко това, започнах да се интересувам от начините за откриване на заболяването и неговото лечение. Сдобих се с най-новите учебници и публикации. Разбрах, че съществуват различни терапевтични възможности – всяка от тях – изпробвана и научно доказана.

Основният принцип при лечението е индивидуализираният подход – т.е. фокусиране върху оплакванията и особеностите на конкретния пациент. Изборът на подходящ метод води до учудващо бързи резултати. По тази причина …

Започнах да предлагам медицинска консултация за синдром на раздразнено черво…

основаваща се на:

 • Внимателен разговор с пациента за установяване специфичните оплаквания
 • Преглед за отхвърляне на други заболявания и потвърждаване на диагнозата IBS
 • Определяне на най-подходящия лечебен метод за конкретния пациент
 • Периодично проследяване до постигане на трайно подобрение

Как придобих уменията за поставяне на точна диагноза и лечение?

Отговор: Съществуват строго определени критерии и препоръки, базирани на световния опит.

В САЩ заболяването е известно като Irritable Bowel Syndrome – IBS. То е добре познато поради високата честота, огромния брой засегнати лица, съвместните усилия на лични лекари и гастроентеролози за ранно откриване и подходящо лечение.

Американските учебници представят утвърден алгоритъм за диагноза и лечение. Прилагането на точно лечение води до бързи резултати и постигане на комфорт.

В България точната диагноза, базирана на утвърдените критерии, е по-скоро изключение. Пациентите с тежки форми остават безпомощни в страданието си. Те обикалят от лекар на лекар, търсейки помощ, но намират само неразбиране и дори присмех.

Необходима е спешна промяна в лечението на това коварно заболяване …

Сайтът съдържа подробна информация за синдрома на раздразнено черво.

Внимание !!! Тази информацията НЕ трябва да се използва за самодиагностициране и самолечение. Необходимо е изключване на алармиращи симптоми, характерни за други имитиращи заболявания. Диагнозата и лечението се определят само от лекар !

Множество други заболявания имитират проявите на дразнимото дебело черво.
Част от тях са животозастрашаващи (различни видове тумори). Други се лекуват с различни медикаменти и/или диета. Ето защо точната диагноза е решаваща, а тя поставя само от опитен лекар.

Погрешната диагноза крие огромни рискове!

ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЪС СПЕЦИАЛИСТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОПЛАКВАНИЯ !


Краткият клип съдържа най-важната информация за сайта и заболяването…


Научете повече за заболяването като
натиснете бутона за начало:
Начало - определение за раздразнено черво

ИЛИ

Запазете час за медицинска консултация с д-р Стефан Митев на тел. 0887 84 50 90

Медицинска консултация и преглед

 

Сайтът chervobg.com® е създаден от д-р Стефан Митев
Информацията в него е съобразена с най-новите гастроентерологични учебници и сайтове.