Форми на синдрома на раздразнено дебело черво(IBS)

Раздразненото черво е многолико заболяване. Проявява се в няколко форми, които често са твърде различни една от друга.

Познаването на тези форми е важно за поставянето на точна диагноза.

В зависимост от преобладаващия модел на изхождане, синдромът на раздразнено дебело черво(IBS) може да се раздели на следните подгрупи:

  1. С преобладаване на запек(constipation) – IBS-C
  2. С преобладаване на диария(diarrhea) – IBS-D
  3. С редуване запек-диария – смесен модел(alternating) – IBS-A

Тази класификация е важна за насочване на медикаментозното лечение към основното оплакване.

С времето формата на заболяването може да се промени.

Вижте още → Имитиращи заболявания