[Видео] Връзка между тревожност и чревни оплаквания – ново проучване

Вижте видео с коментара на д-р Стефан Митев за нова научна статия за СРЧ

Ще научите отговор на въпросите:

  • Има ли връзка между тревожността, напрегнатостта, стреса и чревните оплаквания?
  • Защо това е важно за последващото лечение?
  • Какви нови методи на лечение се очакват в следващите няколко месеца?

Коментирайте видеото и задавайте своите въпроси в специалната тема във форума.

Ето и пълния текст на видеото:

Здравейте,

Аз съм доктор Стефан Митев – автор на сайта chervobg.com.

Днес бях провокиран да създам видео, посветено на съвсем нова и провокативна статия, засягаща синдрома на раздразненото черво. Статията е публикувана в научното списание Alimentary pharmacology and therapeutics (връзка към статията тук) от австралийски екип, включващ доктор Nicholas Talley.

Доктор Talley безспорно е един от най-известните изследователи в сферата на функционалните гастроинтестинални заболявания и специално синдрома на раздразненото черво – IBS. Всяка статия, която доктор Talley публикува трябва да бъде възприемана сериозно и да получава необходимото внимание.

Тази статия ми направи голямо впечатление, защото дава нова идея, която честно казано беше изненадваща и неочаквана за мен. Добре известно е, че съществува връзка между мозъка и дебелото черво или т.нар. brain-gut axis (ос мозък-дебело черво или нервна система-дебело черво), което има значение за възникване на оплакванията при дразнимо черво.

В статията доктор Talley казва, че може да съществуват два независими пътя, по които оплакванията да се появят. Какво означава това?

Първоначално да разгледаме какво е включвало проучването на доктор Talley и какъв извод прави той след провеждането му. В Австралия е проведено проучване с 1900 пациенти, които имат IBS и които са проследявани в продължение на 1 година. В самото начало 16,5% от пациентите имат раздразнено черво, 14,2% имат друго функционално заболяване (наречено функционална диспепсия), 11,8% имат постпрандиален дистрес (подформа на функционалната диспепсия) и 6,1% имат епигастрална болка (също подформа на функционалната диспепсия).

Но нека сега обърнем внимание главно на пациентите, които са с раздразнено черво, а именно 16,5% в началото на проучването. Този процент влиза в границата 5-20% за честота на заболяването. Знаем, че то наистина е много често и засяга големи групи от хора. Тези 1900 пациенти са проследявани в продължение на 1 година и за този период 6,4% развиват новопоявило се заболяване – синдром на раздразненото дебело черво, а 7,2% развиват другото функционално заболяване – функционална диспепсия.

Всичко това е като цяло страндартно, знаем че всяка година определен процент хора развиват IBS. Интересното е, че доктор Talley използва различни въпросници, които оценяват не само оплакванията при раздразнено черво, но и наличието на депресия и други психиатрични състояния.

Изводът от проучването се базира на наблюденията върху тези 1900 човека и д-р Talley твърди, че съществуват 2 различни подгрупи пациенти. Това е неговата провокативна идея. Възможно е една част от пациентите първоначално да имат чревни оплаквания и никакви от гледна точка на напрегнатост, депресия, тревожност, повишена реакция на стрес, но в последствие чревните оплаквания да доведат до развитие до такива психиатрични прояви.

Обратно, може да съществува друга подгрупа, при която водещи да са психиатричните прояви, които впоследствие да доведат до чревни симптоми като диария, запек, коремна болка, подуване, повишено освобождаване на газове и др.

Това на пръв поглед звучи странно. От една страна едни пациенти може да имат първоначално чревни оплаквания и след това да развият други оплаквания, а друга подгрупа от пациенти (различна от първата) да имат първоначално тревожност, стрес, депресия и впоследствие да развият чревни оплаквания.

За първи път даден учен, при това доста известен учен в тази област, твърди че може да има две толкова ясно изразени и разделени групи. Досега аз не бях срещал такова предложение и разделение в зависимост от формата и начина на възникване на оплакванията при пациентите с IBS.

Според доктор Talley това проучване има голямо значение за евентуалното лечение – хората от двете подгрупи трябва да имат различно първоначално лечение. Съответно, в едните случаи насочено срещу чревните оплаквания, а в другите – срещу оплакванията от тревожност и напрегнатост.

Това е нова идея и сайтът Medscape е потърсил мнение и от друг известен лекар – д-р Paul Enck от университета в Тюбинген, Германия. Доктор Enck далеч не е убеден, че съществуват толкова ясно разграничени групи като най-вероятно оплакванията от страна на червото и от страна на нервната система са взаимно зависими и могат да бъдат налични едновременно.

Със сигурност тази идея е нещо ново в сферата на IBS. Тя показва, че активно се работи върху това заболяване и то не е забравено. В световен мащаб се провеждат много проучвания. Резултатите от тях ще бъдат полезни за лечението и по-доброто разбиране на това заболяване.

Моето мнение е, че оплакванията от тревожност, стрес и съответно чревните симптоми твърде често са свързани и едното провокира другото.

Дали има 2 различни групи пациенти? Според мен по-скоро не.

Без съмнение, това е една интересна идея, която трябва да бъде доказана и потвърдена при нови проучвания.


И преди да се разделим е време за едно важно съобщение…

В следващите няколко месеца се очаква навлизане на нови лекарства на българския пазар за синдрома на раздразнено дебело черво.

Това е важно събитие, което ще бъде следено с голям интерес от мен. Новите лекарства ще бъдат за всички форми на дразнимо черво.

Когато това стане факт, аз ще се опитам да осведомя всички заинтересовани, тук в сайта, а също и чрез Email съобщения.

Ако желаете да се абонирате за тези новини, най-лесният начин да направите това е в сайта. Може да се случи по няколко начина, например в ” Медикаментозно лечение” може да попълните формуляр, в който да напишете Вашата електронна поща и да се абонирате за тези нови.

Така първи ще научавате новите възможности от гледна точка на диета и лекарства за синдрома на раздразненото черво.

Благодаря Ви.

Аз съм доктор Стефан Митев. До нови срещи.