Медицински клип – как ви влияе раздразненото черво

Изгледайте краткия клип за синдром на раздразненото черво (IBS)

Негови автори са лекари от известната американска болница Mayo.

Само в една минута се изброяват най-важните факти за характера на заболяването и причините за настъпване на оплаквания.

Ето превод на обясненията в клипа:

  • Раздразненото черво е функционално заболяване. Въпреки че храносмилателната система изглежда нормална, тя не функционира, както трябва.
  • Мускулите в червата придвижват храната от стомаха до ректума и ануса(крайните части на дебелото черво)
  • При здрави хора, мускулите се съкращават и отпускат по много точен и деликатен ритъм
  • При някои хора мускулите на червата изпадат в спазъм – съкращават се много по-силно и по-продължително, отколкото е нормално и необходимо.
  • Тези спазми са силно болезнени
  • Спазмите също нарушават нормалното придвижване на храната през червата
  • При забавена скорост на придвижване се развива запек, а при ускорена – диария
  • Не е необичайно периодите на запек и диария да се редуват
  • Друга причина за дискомфорт при IBS е свръхчувствителността на нервната система – малки мехурчета газ (които при здрави лица не създават проблеми) всъщност могат да бъдат силно болезнени в резултат на раздуване и разтягане на червото.
  • Тази свръхчувствителност води и до подуване на корема