Нова книга за раздразнено черво

Прочетете резюме на новата книга за раздразнено дебело червокнига за раздразнено черво

Преди месец авторитетното издателство Springer публикува най-новата книга посветена на синдрома на раздразнено черво – Understanding and controlling the irritable bowel 2015 (Разбиране и контролиране на раздразненото черво). Тя е написана от норвежки екип от учени и е насочена към самите пациенти и широката публика. Достъпният й език я прави подходящо четиво за всеки интерсуващ се от това функционално заболяване.

Авторите споделят своя опит при диагностициране и лечение на заболяването, обсъждат причините за възникването му и отговарят на някои често задавани въпроси.

Тук може да прочетете резюме на най-важните изводи в книгата:

 1. Какво представлява раздразненото черво (IBS)?
  – Раздразненото черво е често заболяване, засягащо 5 до 20% от населението в Западните страни
  – Значително нарушава качеството на живот, но не преминава в други тежки заболявания и не намалява продължителността на живота
  – Освен коремни симптоми, пациентите може да имат и оплаквания като гръдна болка, главоболие, хронична умора, депресия и/или проблеми със съня, урогенитална болка, фибромиалгия
 2. Как работи храносмилателната система?
  – Всички чревни функции се контролират от локална система от ендокринни клетки и нервни клетки в стената на органите (невроендокринна система – НЕС)
  – НЕС функционира независимо от централната нервна система (главен и гръбначен мозък), но между двете системи има множество връзки и интегриране на функциите
  – Ендокринните клетки реагират на съдържанието в червата, особено на храната в тях, което води до отделяне на хормони. Чревните ендокринни клетки имат нарушена функция при IBS.
  – Психологически фактори като стрес могат да влошат симптомите
  – Причината за възникване на IBS не е напълно изяснена, но изглежда че различни фактори имат значение за развитие на заболяването – наследственост, фактори на околната среда, социални навици, нискостепенно възпаление, абнормни чревни ендокринни клетки
 3. Лечение на раздразнено дебело черво
  – Медикаментозното лечение е насочено срещу водещото оплакване – болка, диария, запек
  – Тежките форми подлежат на немедикаментозно лечение, което е с доказана ефективност
  – Препоръчва се подходяща диета, физическа активност, техники за релаксация и др.
  – По света се провеждат различни проучвания, имащи за цел по-доброто разбиране и лечение на заболяването. Знанията ни за него постоянно нарастват – има светлина в тунела.

Описаните изводи изразяват мнението на норвежките автори, което е подкрепено със съответните цитати от научни статии.