Прогноза на синдрома на раздразнено черво(IBS)

Каква е прогнозата при синдром на раздразнено черво? Какво трябва да очаква пациента след поставяне на тази диагноза? Какво може да се очаква в бъдеще?

Синдромът на раздразнено черво се диагностицира при наличие на положителни критерии от Рим и липса на алармиращи симптоми. Рядко се налага ревизия на първоначално поставената диагноза, дори при продължително проследяване.

Прогнозата на IBS е отлична по отношение на преживяемостта.

Заболяването не е животозастрашаващо – то не води до повишен риск от развитие на сериозни заболявания като рак на дебелото черво, болест на Крон, улцерозен колит и др.

Въпреки това, IBS е честа причина за влошено качество на живот и повишени здравни разходи.

При част от пациентите е възможно спонтанно подобрение и изчезване на симптомите. В повечето случаи обаче, оплакванията остават за цял живот с редуващи се периоди на изостряне и подобрение.

Правилното лечение води до успешно контролиране на оплакванията.

Прогнозата е по-лоша при:

  • хроничен стрес
  • дълга продължителност на симптомите
  • наличие на психиатрични нарушения

Вижте още → Общи принципи на лечение на IBS